สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยนครพนม


ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยนครพนม

รอบที่ 1 Portfolio 
รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 15 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 9 ธันวาคม 2565 - 8 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : #ช่วงที่ 1 : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย #ช่วงที่ 2 : วันที่ 11 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์ :  #ช่วงที่ 1 :ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย #ช่วงที่ 2 : วันที่ 16-17 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 31มีนาคม 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20-21 เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

รอบที่ 3 Admission 
รับสมัคร : วันที่  7-13 พฤษภาคม 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 2 มิถุนายน 2566 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

รอบที่ 4 Direct Admission 
รับสมัคร : วันที่ 28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 มิถุนายน 2566 
สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 8 มิถุนายน 2566 
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 23มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาติ ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : -