สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​​​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รอบที่ 1 Portfolio 
รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 1-14 ตุลาคม 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : #ช่วงที่ 1 : 18 ตุลาคม 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
สอบสัมภาษณ์ :  #ช่วงที่ 1 : วันที่ 22 ตุลาคม 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 28 ตุลาคม 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2566 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 3-12 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  #ช่วงที่ 1 : วันที่ 1 มีนาคม  2566 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 21 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ :  #ช่วงที่ 1 : วันที่ 4 มีนาคม  2566 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 24-25 เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 8 มีนาคม  2566 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 28 เมษายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 Admission 
รับสมัคร : วันที่  7-13 พฤษภาคม 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 
สอบสัมภาษณ์ : วันที่  20-21 พฤษภาคม 2566  
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย

รอบที่ 4 Direct Admission 
รับสมัคร :  #ครั้งที่ 1 วันที่ 1-4 มิถุนายน 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 17-20 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
สอบสัมภาษณ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 23มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาติ ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย