สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ออกแล้วปฏิทินดำเนินการ TCAS66 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รอบที่ 1 Portfolio 
รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 1ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 20 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : #ช่วงที่ 1 : 28  พฤศจิกายน 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 25 มกราคม 2566
สอบสัมภาษณ์ :  #ช่วงที่ 1 : วันที่ 3 ธันวาคม 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 28 มกราคม 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 6 ธันวาคม 2565 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย

รอบที่ 2 Quota
รับสมัคร : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2566 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 1-25 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  #ช่วงที่ 1 : วันที่ 28 มีนาคม  2566 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 27 เมษายน 2566
สอบสัมภาษณ์ :  #ช่วงที่ 1 : วันที่ 1 เมษายน  2566 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 29 เมษายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ช่วงที่ 1 : วันที่ 4 เมษายน  2566 #ช่วงที่ 2 : วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย

รอบที่ 3 Admission 
รับสมัคร : วันที่  7-13 พฤษภาคม 2566 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : -
สอบสัมภาษณ์ : ไม่สอบสัมภาษณ์ทุกสาขาวิชา
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย

รอบที่ 4 Direct Admission 
รับสมัคร :  #ครั้งที่ 1 วันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 5- 12 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2566
สอบสัมภาษณ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 4 มิถุนายน 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2566 #ครั้งที่ 2 วันที่ 23มิถุนายน 2566
ยืนยันสิทธิ์ : #ครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2566 #ครั้งที่ 23-24 พฤษภาคม 2566
สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาติ ถ้าไม่ต้องการใช้สิทธิ์ ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ : ติดตามประกาศจากมหาวิทยาลัย