สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​DEK66 ควรรู้สอบ TGAT/TPAT2-5 และ A-Level เอาอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง?


วันนี้พี่รวมสิ่งที่น้อง ๆ ต้องรู้ก่อนสอบ TGAT/TPAT2-5 และ A-Level ว่ามาสารถเอาอะไรเข้าห้องสอบได้บ้าง ?

 

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ผู้เข้าสอบพิมพ์เอกสาร " บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา " รายวิชาละ 1 ใบพิมพ์ได้จากระบบ http://student.mytcas.com ( ได้ทั้งแบบสีและขาวดำ )

**สามารถเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เข้าห้องสอบแทนการพิมพ์กระดาษได้ แต่อาจสามารถนำเข้าได้บางสนาม เนื่องจากไม่อนุญาติให้นำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ

หลักฐานแสดงตน
ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่น ๆ ที่หน่วยราชหารออกให้ที่ยังไม่หมดอายุและมีภาพปัจจุบันที่ชัดเจนตรงกับตัวผู้เข้าสอบ

อุปกรณ์การสอบ
- ปากกาลูกลื่น
- ดินสอ 2B
- ยางลบ
- กบเหลาดินสอ
- หน้ากากอนามัยสำรอง
- นาฬิกาข้อมือชนิดเข็ม
- ลูกคิด ( ผู้เข้าสอบที่ม่ความบกพร่องทางการมองเห็น อนุญาติให้นำลูกค้า เข้าห้องสอบได้ )


รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/CUPTmytcas/