สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​อัพเดต ระเบียนการรับและเกณฑ์การคัดเลือก สำหรับ TCAS66


น้อง ๆ สามารถเช็กระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือกได้ด้วยตัวเอง วันนี้พี่รวมมาให้น้อง ๆ แล้วเช็กเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
http://admission.bsru.ac.th

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.eng.ru.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
https://entry.wu.ac.th/apply/home_download.asp

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
http://tcas.rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
https://www.oapr.rmuti.ac.th/main/admission

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
http://eregis.cpru.ac.th/admission

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
https://pscm.cra.ac.th/

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
http://www.pgvim.ac.th/admission/information_Quota.php

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
https://reg.cdti.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
https://www.spu.ac.th/study/bachelor

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
https://www.dpu.ac.th/bachelor_programs.html

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://admission.hcu.ac.th

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
https://www.utcc.ac.th/admission/

สถาบันพระบรมราชชนก
https://admission.pi.ac.th

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาชาดไทย
https://www.stin.ac.th