สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​อัพเดตที่นั่งว่าง สำหรับการสอบ CBT รอบ 2 เท่านั้น เฉพาะรายวิชา TPAT2 TPAT4 และ TPAT5


อัพเดตที่นั่งว่าง สำหรับรูปแบบการสอบ CBT ( computers based test ) รอบ 2 เท่านั้น ( ทุกสนามสอบที่ยังมีที่นั่งว่าง ) 
เฉพาะรายวิชา TPAT2 TPAT4 และ TPAT5
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึง 20 พฤศจิกายน 2565
จองแบบ first come first serve
ผ่านช่องทาง https://lin.ee/0TrM2Lr หรือ http://mytcas.com

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
TPAT2 : 487 คน
TPAT4 : 540 คน
TPAT5 : 281 คน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TPAT2 : 42 คน
TPAT4 : 81 คน 
TPAT5 : - คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
TPAT2 : - คน
TPAT4 : 3 คน
TPAT5 : - คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
TPAT2 : 241 คน
TPAT4 : 258 คน
TPAT5 : 80 คน

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
TPAT2 : 11 คน
TPAT4 : 29 คน
TPAT5 : - คน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
TPAT2 : 164 คน
TPAT4 : 163 คน
TPAT5 : - คน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
TPAT2 : 15 คน
TPAT4 : 38 คน
TPAT5 : - คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
TPAT2 : 78 คน
TPAT4 : 124 คน
TPAT5 : 79 คน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
TPAT2 : 290 คน
TPAT4 : 329 คน
TPAT5 : 176 คน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
TPAT2 : 80 คน
TPAT4 : 96 คน
TPAT5 : - คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
TPAT2 : 87 คน
TPAT4 : 100 คน
TPAT5 : - คน

มหาวิทยาลัยนครพนม
TPAT2 : 20 คน
TPAT4 : 32 คน
TPAT5 : - คน