สอบเข้ามหาวิทยาลัย

นับถอยหลัง ก่อนสอบ TCAS66


วันนี้จะเอาเทคนิคดี ๆ ของการนับถอยหลัง ก่อนสอบ TCAS66


4 สัปดาห์ก่อนสอบ 
วางแผนการอ่านหนังสือ เริ่มจากวิชาที่ยากไปง่าย หรือวิชาที่ใช้เกณฑ์คะแนนเยอะ ๆ ควรจดบันทึกสรุปย่อส่วนที่เข้าใจไว้และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ3 สัปดาห์ก่อนสอบ 
ฝึกทำข้อสอบเก่ามาก ๆ และจับเวลาทุกครั้งที่ฝึกทำข้อสอบ เช็กว่าเราทำข้อสอบทันไหม2 สัปดาห์ก่อนสอบ
เตรียมร่างกายให้แข็งแรง อย่าพึ่งเจ็บพึ่งป่วยนะ หาอาหารบำรุงสมอง และนอนให้เป็นเวลา1 สัปดาห์ก่อนสอบ 
เตือนแล้วนะ! จัดเตรียม อุปกรณ์ เอกสาร ที่ต้องใช้ในการสอบให้พร้อม อย่ารอเวลาจนน่าสุดท้ายน๊าา1 วันก่อนสอบ 
ทำจิตใจให้สงบ ปลอดโปร่ง เน้นอ่านเฉพาะบันทึกสรุปย่อส่วนที่เข้าใจไว้