สอบเข้ามหาวิทยาลัย

30thAnniversary MUIC Family Run กิจกรรมสร้างสุขภาพ จากมหิดลอินเตอร์

UploadImage 

                เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่า หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์และแนะแนวอาชีพ และงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมจัดกิจกรรม “30thAnniversary MUIC Family Run” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยนานาชาติ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และพนักงานเข้าร่วมวิ่งกว่า 300 คน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
 
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติครบรอบ 30 ปีแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร เข้าร่วมงานเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่อกันอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งนำไปสู่เครือข่ายที่ยั่งยืนในอนาคต และช่วยยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงผ่านกิจกรรมนี้ โดยระยะทางการวิ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 5 กิโลเมตร (Fun Run) และ 10 กิโลเมตร (Mini Marathon) ภายในวิทยาเขตศาลายา