สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​4 ขั้นตอน จัดตารางการอ่านหนังสือวันนี้พี่มี 4 ขั้นตอน จัดตารางการอ่านหนังสือมาฝากน้อง ๆ DEK66 ให้เริ่มอ่านได้แล้วน๊า เหลือเวลาไม่มาแล้วนะคะ

1. เลือกเวลา
เลือกเวลาที่อยากจะอ่านหนังสือ ต้องเป็นเวลาที่อ่านแล้วได้เนื้อหามากที่สุด และเข้าใจมากที่สุด ต้องอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

2. เรียงลำดับเนื้อหา
เลือกวิชาที่จะอ่านหลัก ๆ ก่อน เพื่ออ่านให้ได้เยอะ ๆ และอ่านได้เร็ว List เนื้อหาที่จะอ่านให้หมด และค่อยเลือกลำดับเนื้อหาอ่านเรื่องไหนก่อนหลัง 

3. ลงมือทำ
เริ่มลงมือทำอย่างจริงจัง ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  ลอง ทำอะไรจริง ๆ จัง ๆ ดูบ้าง จะไม่ได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังนะจ๊ะ

4. ฝึกทำช้อสอบ
หากอ่านแล้วทำข้อสอบได้ แสดงว่าอ่านรู้เรื่องเข้าใจเนื้อหาจริง ๆ จดบันทึกไว้ด้วยว่าอ่านไปถึงไหนแล้ว และทำสรุปเนื้อหาไว้ อ่านอะไรไปบ้าง