สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถิติการเลือกสนามสอบ TCAS66 สำหรับ TGAT/TPAT2-5


ทปอ. ประกาศสถิติการเลือกสนามสอบ TCAS66 สำหรับ TGAT/TPAT2-5 ยอดสมัครเท่าไหร่ใครอยากรู้ตามเลยจ้า

รวมจำนวนผู้สมัคร 278,583
จำนวนการสมัคร 481,543

สอบด้วยความพิวเตอร์
วิชา / จำนวนผู้มีสิทธิ์ / จำนวนผู้สมัคร
TGAT / 2,759 (11.5%) / 24,077
TPAT2 / 1,616 (82.3%) / 1,964
TPAT3 / 2,758 (27.5%) / 10,001
TPAT4 / 1,219 (85.2%) / 1,431
TPAT5 / 2,712 (52.2%) / 5,196
รวม / 11,064  / 42,669

สอบด้วยกระดาษ
วิชา / จำนวนผู้มีสิทธิ์ 
TGAT / 271,524 
TPAT2 / 13,573  
TPAT3 / 112,761 
TPAT4 / 8,679
TPAT5 / 63,942
รวม / 470,479

จำนวนผู้สอบตามผลการจัดอันดับสนามสอบ
วิชา / อันดับที่ 1 / อันดับที่ 2 / อันดับที่ 3 /  อันดับที่ 4  อันดับที่ 5 / ไม่ได้ อันดับที่เลือก
TGAT / 195,480 (71.3%) / 24,246 (8.8%) / 15,349 (5.6%) /14,507 (5.3%) / 13,879 (5.1%) / 10,875 (4.0%)

TPAT2 / 13,768 (90.6%) / 1,157 (7.6%) / 166 (1.1%) /61 (0.4%) / 1 (0.0%) / 39 (0.3%)

TPAT3 / 103,763 (89.8%) / 8,251 (7.1%) / 1,598 (1.4%) / 836 (0.7%) / 1,099 (1.0%) / 9 (0.0%)

TPAT4 / 9,641 (97.4%) / 183 (1.8%) / 63 (0.6%) / 14 (0.1%) / 0 (0.0%) / 1 (0.0%)

TPAT5 / 60,765 (91.1%) / 5,232 (7.8%) / 378 (0.6%) / 115 (0.2%) / 22 (0.0%) / 159 (0.2%)

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/CUPTmytcas/