สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​DEK66 ต้องรู้มาตรการป้องกันโควิด-19 ในการเข้าสอบ TGAT/TPAT 2-5 และ A-Level


ทปอ. ประกาศ​มาตรการป้องกันโควิด-19 ในการเข้าสอบ TGAT/TPAT 2-5 และ A-Level จะมีมาตรการไหนบ้าง มาดูกัน

1.ผู้เข้าสอบต้องนำ เจล หรือสเปรย์แอลกอฮอล์มาเอง และหมั่นล้างมือในระหว่างการสอบ
2.ผู้เข้าสอบตรวจ ATK ก่อนวันสอบ หากมีอาการต้องสงสัยต่อไปนี้ เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เมื่อยตัว หรือมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อแสดงให้ เจ้าหน้าที่คุมสอบหากมีการขอดู
3.เข้าระบบ mytcas.com เพื่อแจ้งผลตรวจกรณีที่เป็นบวกในระบบรับแจ้ง ( จะเปิดให้แจ้ง 4 วัน ก่อนวันสอบ ) เพื่อให้สนามสอบเตรียมการให้สอบในห้องสอบแยกพิเศษ
4.กรณีเป็นโควิด-19 แล้วกักตัว ครบ 7 วัน หลังวันตรวจพบให้ถือว่าปลอดภัย สามารถ เข้าสอบห้องปกติได้
5.หากตรวจพบเชื้อในวันที่สอบ และประสงค์ จะเข้าสอบ ให้นำผลตรวจฯ แจ้งที่สนามสอบ เพื่อเข้าสอบในห้องสอบแยกพิเศษ ทั้งนี้ต้องใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และระมัดระวัง ไม่ให้ตัวเองเป็นสาเหตุแพร่กระจายเชื้อกับผู้อื่นอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://help.mytcas.com/article/238-announcement-23