สอบเข้ามหาวิทยาลัย

พร้อมยัง‼ ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT66


อีกไม่กี่วันจะสอบ TCAS66 แล้ว น้อง ๆ เตรียมตัวพร้อมรึยัง !! วันนี้พี่เลยเอาปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT66 มาฝากน้อง ๆ เตื่อนความจำน้อง ๆ เช็กเวลาวันที่การสอบให้ดีนะคะ

 วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. (180 นาที)
TGAT ความถนัดทั่วไป / รหัส 90 ( 200 ข้อ ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ รหัส 91 ( 60 ข้อ ) 
- TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล รหัส 92 ( 80 ข้อ )
- TGAT3 สมรรถนะการทำงาน รหัส 93 ( 60 ข้อ )

เวลา 13.00 - 16.00 น. (180 นาที)
TPAT3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ / รหัส 30 ( 70 ข้อ ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.00 น. (180 นาที)
TPAT5 ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ / รหัส 50 ( 100 ข้อ ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เวลา 1300 - 16.00 น.
TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ / รหัส 20 ( 150 ข้อ ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- TPAT21 ทัศนศิลป์ รหัส 21 ( 50 ข้อ ) 
- TPAT22 ดนตรี รหัส 22 ( 50 ข้อ )
- TPAT23 นาฏศิลป์ รหัส 23 ( 50 ข้อ )

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 12.00 น. (180 นาที)
TPAT4 ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ / รหัส 40 ( 40 ข้อ ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 
เวลา 09.00 - 12.30 น. (240 นาที)
TPAT1 วิชาเฉพาะกสพท.  / รหัส 10 (100 ข้อ ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- TPAT11 เชาว์ปัญญา รหัส 11  
- TPAT12 จริยธรรมทางการแพทย์ รหัส 12 
- TPAT13 ทักษะการเชื่อมโยง รหัส 13