สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DEK66 ต้องรู้ เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างใช้เข้าห้องสอบ


ใกล้สอบแล้ว DEK66 ต้องรู้ เตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างใช้เข้าห้องสอบ เช็กเลย!!

TGAT/TPAT2-5 และ A-Level
- ปากกาลูกลื่น
- ดินสอ 2B
- ยางลบ
- กบเหลาดินสอ
- หน้ากากอนามัยสำรอง
- นาฬิกาข้อมือชนิดเข็ม
- ลูกคิด
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา  รายวิชาละ 1 ใบ เพื่อมอบให้ผู้คุ้มสอบ
** สามารถเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เข้าห้องสอบแทนการพิมพ์กระดาษได้ แต่อาจสามารถนำเข้าได้บางสนาม เนื่องจากไม่อนุญาติให้นำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ

TPAT1 หรือ กสพท
อุปกรณ์ที่แจกในห้องสอบ
- ดินสอสีดำ 2B  
- ยางลบ

อุปกรณ์สามารถนำเข้าห้องสอบได้
- นาฬิกาข้อมือ แบบเข็มเท่านั้น ( ห้ามเป็นแบบดิจิทัล )
- บัตรประชาชน 
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ แบบตัดแยกรายวิชา ( Print หรือเปิดรูปภาพจากมือถือก็ได้ ) โดยสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ที่ http://student.mytcas.com ได้ทั้งแบบสี หรือขาวดำ