สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​36 วัน เตรียมตัวยืนยัน TCAS66


​เหลือเวลาอีก 36 วัน เตรียมตัว เข้าสู่ระบบ TCAS66 แต่ละรอบเหลืออีกกี่วันเช็กเลย !!


รอบ Portfolio
แฟ้มสะสมผลงาน
อีก 36 วัน / ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. 66
อีก 36  วัน / ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 66
อีก 38 วัน / สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66รอบ Quota
การรับแบบโควตา
อีก 123 วัน / ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 66
อีก 123 วัน / ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 66
อีก 124  วัน / สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 66รอบ Admission
รอบรับตรงอิสระ ใช้เกณฑ์คะแนนในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
อีก 125 วัน / เปิดรับสมัคร : 7-13 พ.ค. 66
อีก 138 วัน / ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 20 พ.ค. 66 , ครั้งที่2 26 พ.ค. 66
อีก 138  วัน / ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 20-21 พ.ค. 66
อีก 145 วัน / สละสิทธิ์ในระบบ : 27 พ.ค. 66 Direct Admission
รอบเก็บตก รอบสุดท้าย รับตรงจากมหาวิทยาลัย
อีก 146 วัน / มหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกเกณฑ์เอง
 ( 28 พ.ค. – 9 มิ.ย. 66 )
อีก 162 วัน /  ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 13 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 23 มิ.ย. 66
อีก 162วัน /  ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : ครั้งที่1 13-14 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 23-24 มิ.ย. 66