สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​สอบ A-Level66 ใช้กับ TCAS รอบไหนบ้าง?


ใกล้สอบวิชา A-Level แล้ว วันนี้พี่รวมมาให้แล้ว A-Level ใช้กับ TCAS รอบไหนบ้าง?

รอบที่ 2 รอบ Quota
ใช้คะแนนส่วนกลาง TGAT,TPAT,A-Level หรือ GPAX หรือ คะแนนสอบที่มหาวิทยาลัยที่จัดสอบเอง  แต่มหาวิทยาลัยประมวลผลแยก

รอบที่ 3 รอบ Admission
ใช้คะแนนส่วนกลาง TGAT,TPAT,A-Level หรือ GPAX หรือ คะแนนสอบที่มหาวิทยาลัยที่จัดสอบเอง ประมวลผลร่วมกันในระบบกลาง

รอบที่ 4 รอบ Direct Admission
ขึ้นอยู่มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกเอง