สอบเข้ามหาวิทยาลัย

10 เทรนด์งานในอนาคตปี 2568 ในงานมหกรรมเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ พร้อมกิจกรรมและบูธรู้จักตัวเอง


เทรนด์งานในอนาคตปี 2568 
จากสำนักงานสถิติแรงงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา
อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2022


โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการฯ ขึ้นในวันอังคาร ที่ 24 ม.ค. 2566  งานแนะแนว ม.ปลาย มีโซนนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ( โดยเชิญสถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนเข้าร่วม ซึ่งได้รับการตอบรับ และมีสถาบันการศึกษาประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 50 บูธ ) งานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ อาคารคุณหญิงบุญเจือ  ไชยภัฏ ( ชั้นล่างโรงอาหาร ม.ปลาย )  โดยมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วม ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
9 .มหาวิทยาลัยเกริก
10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

และอีกหลายสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ทาง Admission Premium มาช่วยน้อง ๆ เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยมาแบบทดสอบค้นหาตนเอง ว่าบุคลิกและความชอบของเราเหมาะที่จะเรียนต่อทางด้านไหน สาขาหรือหลักสูตรอะไรดี " วางแผนดีมีอนาคต ADPLANNING "

ในช่วงบ่ายมีการบรรยายสุดพิเศษ โดย อ.เก่ง คุณภูวนัย วรรณสอน “ ได้งานรุ่งแน่...ตั้งแต่เลือกเรียน " #เทรนด์งานเปลี่ยนอนาคต 2023 
เทรนด์งานในอนาคตปี 2566 จากสำนักงานสถิติแรงงานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา ( อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2022 )
อาทิ เช่น 
1.Solar Energy Technician ( ช่างเทคนิคพลังงานแสงอาทิตย์ ) 
2.Wind Energy Technician ( ช่างเทคนิคพลังงานลม ) 
3.Software Developer ( นักพัฒนาซอฟต์แวร์  ) 
4.Physical Therapist ( นักกายภาพบำบัด ) 
5.Health Services Manager ( ผู้จัดการฝ่ายบริการสุขภาพ )
6.Digital Content Specialist ( ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาดิจิทัล )
7.Information Security Analyst ( นักวิเคราะห์ความปลอดภัยของข้อมูล )
8.Computer Systems Analyst ( นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ )
9.Biomedical Engineer ( วิศวกรชีวการแพทย์ )
10.Digital Rehab Counselor ( ที่ปรึกษาการบำบัดแบบดิจิทัล )
และนี่คือเนื้อหาบางส่วนของ กิจกรรมงานมหกรรมวิชาการฯ ที่ผ่านมา
ขอขอบคุณ ​โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ  มา ณ ที่นี่