สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​ย้ำอีกครั้ง ค่าสมัครสอบ A-Level 66


วันนี้พี่มาย้ำอีกครั้ง ค่าสมัครสอบ A-Level 66 

วิชาชีววิทยา / 100 บาท
วิชาฟิสิกส์  / 100 บาท
วิชาภาษาไทย  / 100 บาท
วิชาสังคมศึกษา  / 100 บาท
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  / 100 บาท
วิชาภาษาอังกฤษ  / 100 บาท
วิชาเคมี  / 100 บาท
วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2  / 100 บาท
วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  / 100 บาท
วิชาภาษาฝรั่งเศส  / 100 บาท
วิชาภาษาเยอรมัน  / 100 บาท
วิชาภาษาญี่ปุ่น  / 100 บาท
วิชาภาษาเกาหลี / 100 บาท
วิชาภาษาจีน  / 100 บาท
วิชาภาษาบาลี  / 100 บาท
วิชาภาษาสเปน  / 100 บาท


รายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

TGAT

A-Level

A-Level คณิต

A-Level ฟิสิกส์

A-Level เคมี

A-Level อังกฤษ