สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ย้ำอีกครั้ง DEK66 สอบกสพท. ต้องสอบ A-level66 วิชาไหนบ้าง?


วิชาที่ต้องสอบ
- วิทยาศาสตร์ ( คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี ) 40 %
- คณิตศาสตร์ 1 20 %
- ภาษาอังกฤษ 20 %
- ภาษาไทย 10 %
- สังคมศึกษา 10 %
*ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 30 % ของวิชาเต็มในแต่ละวิชา
อ่านรายละเอียดเพิ่ม >> https://www9.si.mahidol.ac.th/
 
กำหนดการกสพท.66
กำหนดการกสพท.
รับสมัคร : วันที่ 1 - 20 กันยายน 2565
ตรวจสอบสถานภาพในการสมัครสอบ : หลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน ( หากพบว่าเอกสารไม่สมบรูณ์ทำการแก้ไขก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2565 )
สอบวิชา TPAT1 ด้วยกระดาษ ( PBT ) จัดสอบโดยกสพท : วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
สมัครสอบ A-Level : สอบวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ติดตามประกาศของ ทปอ.
กสพท ประกาศคะแนน TPAT1 : ประมาณวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนวิชาเฉพาะ  : ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครและชำระ TCAS66 : วันที่ 7- 13 พฤษภาคม 2566
ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2566
ยืนยันสิทธิ์ TCAS66 ครั้งที่ 1 : : วันที่ 20 -21 ฤษภาคม 2566
ทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 3 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566
สถาบันสอบสัมภาษณ์/ตรวจสุขภาพ : วันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2566
กสพท ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ : วันที่ 5 มิถุนายน 2566
สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท ประกาศรายชื่อผู้มียืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

**หมายเหตุ ตารางกิจกรรมตามประกาศนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขอให้น้อง ๆ ติดตามประกาศบนเว็บไซต์ของ ทปอ. และ กสพท อยู่เสมอ