สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันนี้ทปอเปิดให้ DEk66 ยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1


รอบที่ 1 การรับแบบ Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7-8 ก.พ. 66
สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ได้ที่ >> https://student.mytcas.com/

รอบที่ 2 การรับแบบ Quota
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 4 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4-5 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ในระบบ : 6 พ.ค. 66

รอบที่ 3 การรับแบบ Admission
รับสมัคร : 7-13 พ.ค. 66
 ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 : 20 พ.ค. 66 , ครั้งที่2 : 26 พ.ค. 66 
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 20-21 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ในระบบ : 27 พ.ค. 66**

รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission
 รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด (28 พ.ค. – 9 มิ.ย. 66)
ประกาศผลในระบบ : ครั้งที่1 : 13 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 : 23 มิ.ย. 66
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : ครั้งที่1 : 13-14 มิ.ย. 66 , ครั้งที่2 : 23-24 มิ.ย. 66

สละสิทธิ์ในระบบ : -
ปฏิทิน TCAS66
รายละเอียดกำหนดการในแต่ละรอบ