สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​พร้อมยัง ปฏิทินการสอบ A-Level 66


ใกล้สอบแล้วสำหรับ DEK66 ​พร้อมยัง วันนี้พี่เอาปฏิทินการสอบ A-Level 66 มาเตือนอีกครั้ง ห้ามลืม !!

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น. ชีววิทยา/ รหัส 66 ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เวลา 11.00 - 12.30 น. ฟิสิกส์ / รหัส 64 ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เวลา 13.00 - 15.00 น. ภาษาไทย / รหัส 81 ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เวลา 15.30 - 17.00 น. สังคมศึกษา / รหัส 70 ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 / รหัส 61 ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เวลา 11.00 - 12.30 น. ภาษาอังกฤษ  / รหัส 82 ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เวลา 13.00 - 15.00 น. เคมี / รหัส 65 ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
เวลา 08.30 - 10.00 น. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 / รหัส 62 ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เวลา 11.00 - 12.30 น. วิทยาศาสตร์ประยุกต์  / รหัส 63 ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
เวลา 13.00 - 15.00 น.  ( 90 นาที ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ภาษาฝรั่งเศส รหัส 83
- ภาษาเยอรมัน รหัส 84
- ภาษาญี่ปุ่น รหัส 85
- ภาษาเกาหลี รหัส 86
- ภาษาจีน รหัส 87
- ภาษาบาลี รหัส 88
- ภาษาสเปน รหัส 89