สอบเข้ามหาวิทยาลัย

DEK66 เตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบ A-Level


พี่รวมมาให้แล้วว่าน้อง ๆ ต้องเตรียมอะไรบ้างไปสอบ A-Level บ้างมาดูกัน

เตรียมอุปกรณ์เข้าห้องสอบ A-Level
- ดินสอ 2B
- ยางลบ
- หน้ากากอนามัยสำรอง
- นาฬิกาข้อมือชนิดเข็ม
- ลูกคิด
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา  รายวิชาละ 1 ใบ เพื่อมอบให้ผู้คุ้มสอบ
** สามารถเลือกแสดงบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากหน้าจอโทรศัพท์ เข้าห้องสอบแทนการพิมพ์กระดาษได้ แต่อาจสามารถนำเข้าได้บางสนาม เนื่องจากไม่อนุญาติให้นำโทรศัพท์เข้าห้องสอบ

อุปกรณ์ที่มีให้ในห้องสอบ: กบเหลาดินสอ และปากกาลูกลื่น
ไม่อนุญาต: อุปกรณ์อื่นใดนอกจากที่ระบุนี้ เช่น ยาดม ขวดน้ำ เสื้อกันหนาว ที่อุดหู หากมีความจำเป็นให้แจ้งอนุโลมหน้าห้องสอบ โดยแนบใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานความจำเป็นอื่น ๆ 

รายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

TGAT

A-Level

A-Level คณิต

A-Level ฟิสิกส์

A-Level เคมี

A-Level อังกฤษ