สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​เหลือ 23 วัน ก่อนประกาศผลคะแนนสอบ A-Level


หลังสอบเสร็จ เหลือเวลา 23 วัน จะประกาศผลคะแนนสอบ  A-Level

เหลือ 23 วัน
17 เมษายน 2566
ประกาศผลคะแนนสอบ A-Level

เหลือ  24 วัน
18-25 เมษายน 2566
ขอทบทวนผลคะแนนสอบ A-Level

ยื่นขอทบทวนผลสอบ A-Level
วิชาละ 100 บาท สูงสสุดไม่เกิน 300 บาทต่อคน


รายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

TGAT

A-Level

A-Level คณิต

A-Level ฟิสิกส์

A-Level เคมี

A-Level อังกฤษ