สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศแล้ว คะแนนเฉลี่ย A-Level ปีการศึกษา 2566


มาแล้วน้องจ้า คะแนนเฉลี่ย A-Level ที่ DEK66 อยากรู้ ข้อมูลระหว่างปี 2565 และ 2566 คะแนนเฉลี่ย เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง

คะแนนเฉลี่ย A-Level 
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน +เพิ่มเติม ) = 21.027 > 19.407 ลงลด
- คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน ) = 23.874 > 32.142 เพิ่มขึ้น
- ชีววิทยา = 28.914 > 32.781 เพิ่มขึ้น
- ฟิสิกส์ = 22.889 > 21.821 ลงลด
- เคมี = 19.606 > 18.403 ลงลด
- ภาษาไทย = 47.641 > 56.439 เพิ่มขึ้น
- สังคมศึกษา =39.502 > 41.595 เพิ่มขึ้น
- ภาษาอังกฤษ = 33.333 > 46.009  เพิ่มขึ้น
- วิทยาศาสตร์ประยุกต์ = 26.364 > 33.754 เพิ่มขึ้น

 


ค่าสถิติพื้นฐานการสอบ A-Level ปีการศึกษา 2566****

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คืออะไร

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร

A-level เคมี  คืออะไร

A-level ภาษาอังกฤษ คืออะไร

TGAT คืออะไร แนวข้อสอบ