สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เปรียบเทียบช่วงคะแนนสอบ A-Level ระหว่าง TCAS65 VS TCAS66


เป็นยังไงบ้างสำหรับการประกาศผลคะแนนสอบ A-Level ที่ผ่านมา วันนี้พี่เลยทำเป็นรายวิชาเปรียบเทียบช่วงคะแนนสอบ A-Level
ระหว่าง TCAS65 VS TCAS66 ให้น้อง ๆ ได้เปรียบเทียบคะแนนกัน 


รายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

TGAT

A-Level

A-Level คณิต

A-Level ฟิสิกส์

A-Level เคมี

A-Level อังกฤษ

 


เปรียบเทียบช่วงคะแนนสอบ A-Level
ระหว่าง TCAS65 VS TCAS66