สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แชร์เทคนิค จัด 10 อันดับ TCAS66 รอบที่ 3 Admission ยังไงให้ติด


วันนี้พี่มาแชร์เทคนิค จัด 10 อันดับ TCAS66 รอบที่ 3 Admission ยังไงให้ติด มาดูกันเลย

อันดับ 1 - 2
อยากเรียนมากที่สุด
ให้เลือกคณะ/สาขา/มหาวิทยาลัยเดียวกัน เป็นสาขาที่อยากเรียนมากที่สุด ให้เลือกเกณฑ์ที่มีโอกาสติดน้อยกว่าไว้เป็นอันดับที่ 1 และเกณฑ์ที่มีโอกาสติดมากกว่าไว้เป็นอันดับที่ 2

อันดับที่ 3 - 4
มีโอกาสติดแต่ยังเสี่ยงได้
ให้เลือกสาขาที่อยากเรียน แต่มีโอกาสติดมากกว่าอันดับที่ 1 และ 2 ที่เลือกไป อาจจะเป็นสาขาเดียวกันแต่ต่างมหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยแต่ต่างสาขากัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของน้อง ๆ 

อันดับที่ 5 - 6
สาขาที่อยากเรียนและมีโอกาสติดแน่นอน
เลือกสาขาที่อยากเรียน และมีความเป็นไปได้ที่จะติดแน่นอน พี่แนะนำว่าควรเป็นสาขาที่อยู่ตรงกลางระหว่างความต้องการ และความเป็นไปได้

อันดับที่ 7 - 10
ประเมินสาขาที่มีโอกาสติดแน่นอน
สาขาที่น้อง ๆ อยากเรียน และมีเกณฑ์การรับสมัครที่แน่นอน มีคะแนนย้อนหลังได้ดู และสามารถประเมินโอกาสสอบติดได้ อาจดูเป็นแนวทางสาขาที่ใช้เกณ์ Admission1 หรือจะเป็นสาขาที่ใช้เกณฑ์ของ Admission2 จากมหาวิทยาลัยที่มีเกณฑ์การรับสมัครที่ชัดเจน มีคะแนนย้อนหลังให้ดู หรือ กสพทก็ได้