สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค่าสมัคร TCAS66 รอบที่ 3 Admission


ใกล้เข้ามาเต็มทีกับการจัดอันดับรอบ รอบที่ 3 Admission วันนี้พี่เลยรวมมาให้ว่าแต่ละอันดับมีค่าสมัครเท่าไหร่ ให้น้อง ๆ ได้พิจารณาและเตรียมเงินไว้รอ

ค่าสมัคร TCAS66 รอบที่ 3 Admission

อันดับที่ 1 150 บาท
อันดับที่ 2 200 บาท
อันดับที่ 3 250 บาท
อันดับที่ 4 300 บาท
อันดับที่ 5 400 บาท
อันดับที่ 6 500 บาท
อันดับที่ 7 600 บาท
อันดับที่ 8 700 บาท
อันดับที่ 9 800 บาท
อันดับที่ 10 900 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.mytcas.com/