สอบเข้ามหาวิทยาลัย

5 ข้อ หากอยากติดรอบ Portfolio67


ไหน DEK67 ใครอยากติดรอบ Portfolio วันนี้พี่รวม 5 ข้อมาให้น้อง ๆ ทำยังไงให้มีโอกาสติดรอบแรกของ TCAS67 มาดูกัน 


1.วางแผนและกำหนดเป้าหมาย
ก่อนอื่นให้น้อง ๆ ต้องกำหนดเป้าหมายที่ต้องการในการติดรอบ Portfolio อย่างชัดเจน เช่น ต้องการเพิ่มความสามารถในการออกแบบกราฟิก หรือต้องการสร้างคอนเทนต์สื่อสารที่น่าสนใจ เป็นต้น2.เลือกผลงาน
เลือกผลงานที่น้อง ๆ ได้ทำในก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของน้อง ๆ  ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่น้อง ๆ รู้สึกว่าผลงานที่ดีและแสดงความสามารถของน้อง ๆ ออกมาได้ดี3.การนำเสนอผลงาน
การแสดงผลงานที่มีคุณภาพสูงเพื่อนำเสนอผลงานของน้อง ๆ อาจจะพิจารณาตามที่ต้องการของน้อง ๆ  อาจมีการใช้งานภาพถ่ายกิจกรรมที่น้อง ๆ เคยร่วมกิจกรรม  หรือสร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ แสดงผลงานตัวเอง เป็นต้น4.อัพเดตและปรับปรุง
ตลอดเวลาที่น้อง ๆ มีผลงานใหม่ ๆ ที่น้อง ๆ คิดว่าเป็นไปตามเป้าหมาย ต้องค่อยอัพเดตผลงานใหม่ลงใน Portfolio เพื่อให้น่าสนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าของน้อง ๆ ได้5.สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์
สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวหรือใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อโชว์ผลงานของน้อง ๆ  สามารถใช้การสร้างเว็บไซต์แบบฟรีได้