สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครรอบ 4.2 โครงการรับตรงพิเศษสำนักวิชา


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครรอบ 4.2 (ไม่เข้าร่วม TCAS)
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2566
โดยเปิดรับทั้งหมด 17 สาขาวิชา จำนวน 385 ที่นั่ง


เอกสารประกอบการสมัคร คือ Portfolio ประกอบไปด้วย
 - ประวัติส่วนตัว
 - ประวัติการศึกษา
 - เหตุผลที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เลือก
 - เป้าหมายหลังสำเร็จการศึกษา
 - ผลงาน/รางวัลที่เคยเข้าร่วมระหว่างชั้นมัธยมศึกษา

ค่าสมัครสอบ 300 บาท

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26 มิถุนายน 2566

ดูรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมได้ที่ >>
https://admission.mfu.ac.th/admission-news-detail0/detail/News/19012.html?fbclid=IwAR0EZ2Lk7t3_p8kDOgWIG6Hylp7v4O716mqO0S_ahygbTtvNvzndHQ_GJ-o