สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! ปฏิทิน TCAS67 วันสำคัญของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีวันไหนบ้าง??วันสำคัญของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ละรอบ มีวันไหนบ้าง?
โดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใช้งานระบบ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2566

> รอบ Portfolio
   - วันรับสมัคร : ตามกำหนดการของแต่ละมหาวิทยาลัย
   - วันประกาศผลในระบบ : วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
   - วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567
   - วันสละสิทธิ์ในระบบ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

> รอบโควตา (Quota)
   - วันรับสมัคร : ตามกำหนดการของแต่ละมหาวิทยาลัย
   - วันประกาศผลในระบบ : วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
   - วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567
   - วันสละสิทธิ์ในระบบ : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

> รอบ Admission
   - วันรับสมัคร : วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2567 ในเว็บ https://www.mytcas.com/
   - วันประกาศผลในระบบ :
      + รอบที่ 1 : วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
      + รอบที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2567
   - วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567
   - วันสละสิทธิ์ในระบบ : วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 **เฉพาะคนที่ยืนยันสิทธิ์ในรอบ 3 และยังไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อน

> รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) โดยจะประกาศจำนวนที่รับ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ในเว็บ https://www.mytcas.com/
   - วันรับสมัคร : วันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2567 ในเว็บของแต่ละมหาวิทยาลัย
   - วันประกาศผลในระบบ :
      + รอบที่ 1 : วันที่ 6 มิถุนายน 2567
      + รอบที่ 2 : วันที่ 17 มิถุนายน 2567
   - วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ :
      + รอบที่ 1 : วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567
      + รอบที่ 2 : วันที่ 17-18 มิถุนายน 2567

*สำหรับการสละสิทธิ์ จะสามารถสละสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว! และต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครรอบต่อไปได้