สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!!! รอบ Portfolio และรอบ Quota จุฬาฯ กว่า 40 โครงการ

       จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำการประกาศการคัดเลือกเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งจะเริ่มทำการเปิดระบบให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 โดยรอบ Portfolio นั้น จะมีทั้งหมด 41 โครงการ และรอบ Quota มีทั้งหมด 26 โครงการ มาดูกันว่าแต่ละรอบมีโครงการอะไรบ้าง และมีคณะใดเข้าร่วมบ้าง

   รอบ 1 : Portfolio 41 โครงการ

   รอบ 2 : Quota 26 โครงการ


   ติดตามข่าวสารการรับสมัครของทางมหาวิทยาลัยทีนี่ >>
   http://www.admissions.chula.ac.th/tcas2.html