สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! ปฏิทินกำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยศิลปากร

   ปฏิทินกำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยศิลปากร


       กำหนดการ TCAS67 มหาวิทยาลัยศิลปากร มาแล้ว มาดูกันว่าปีนี้มีวันสำคัญวันไหนบ้าง น้อง ๆ จะได้เตรียมตัวได้ทันเวลา ปีนี้จะแบ่งออกเป็น 4 รอบ ได้แก่ รอบ Portfolio, รอบ Quota, รอบ Admission และรอบ Direct Admission ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

   รอบ Portfolio รอบที่ 1
   - วันรับสมัคร : 1 - 15 พฤศจิกายน 2566
   - วันชำระค่าสมัครสอบ : 
1 - 15 พฤศจิกายน 2566
   - วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 29 พฤศจิกายน 2566
   - วันสอบสัมภาษณ์ : 2 - 3 ธันวาคม 2566
   - วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 ธันวาคม 2566
   - วันยืนยันสิทธิ์ ผ่าน mytcas : 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567
   - วันสละสิทธิ์ในระบบทปอ. : 8 กุมภาพันธ์ 2567
   - วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 12 กุมภาพันธ์ 2567

   รอบ Portfolio รอบที่ 2
   - วันรับสมัคร : 13 - 28 ธันวาคม 2566
   - วันชำระค่าสมัครสอบ : 
13 - 28 ธันวาคม 2566
   - วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 26 มกราคม 2567
   - วันสอบสัมภาษณ์ : 27 - 28 มกราคม 2567
   - วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 31 มกราคม 2567
   - วันยืนยันสิทธิ์ ผ่าน mytcas : 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567
   - วันสละสิทธิ์ในระบบทปอ. : 8 กุมภาพันธ์ 2567
   - วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 12 กุมภาพันธ์ 2567

   รอบ Quota
   - วันรับสมัคร : 20 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2567
   - วันชำระค่าสมัครสอบ : 
20 กุมภาพันธ์ - 11 มีนาคม 2567
   - วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 24 เมษายน 2567
   - สอบสัมภาษณ์ : 27 - 28 เมษายน 2567
   - วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 
30 เมษายน 2567
   - วันยืนยันสิทธิ์ ผ่าน mytcas : 2 - 3 พฤษภาคม 2567
   - วันสละสิทธิ์ในระบบทปอ. : 4 พฤษภาคม 2567
   - วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 7 พฤษภาคม 2567

   รอบ Admission 
   - วันรับสมัคร : 6 - 12 พฤษภาคม 2567
   - วันชำระค่าสมัครสอบ : 
6 - 12 พฤษภาคม 2567
   - วันประกาศผลการคัดเลือก : 
     > ครั้งที่ 1 : 20 พฤษภาคม 2567
     > ครั้งที่ 2 : 25 พฤษภาคม 2567
   - วันยืนยันสิทธิ์ ผ่าน mytcas : 
     > ครั้งที่ 1 : 20 - 21 พฤษภาคม 2567
     > ครั้งที่ 2 : ระบบจะทำการยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ
   - วันสละสิทธิ์ในระบบทปอ. : 26 พฤษภาคม 2567
   - วันสอบสัมภาษณ์ : 
1 - 2 มิถุนายน 2567
   - วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 8 มิถุนายน 2567

 
 รอบ Admission 
   (รอประกาศเพิ่มเติม)

ติดตามข้อมูลได้ทาง >>
https://admission.su.ac.th