สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ขั้นตอนลงทะเบียน TCAS67 ง่าย ๆ ทำตามได้เลย!!!!

   ขั้นตอนลงทะเบียน TCAS67

       ใกล้เข้ามาแล้วกับการเปิดระบบให้ลงทะเบียน TCAS67 เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าสู่ปีการศึกษา 2567 โดยทางทปอ. จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 สำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าต้องทำอะไรบ้าง มาดูวิธีการลงทะเบียนแต่ละสเต็ปไปพร้อม ๆ กันเลย
   10 ขั้นตอน ลงทะเบียน TCAS67
   1. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากไม่มีให้ใช้ G-Number หรือ Passport Number
   2. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียน จากนั้นกดยอมรับ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนลงทะเบียน
   3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย *
   4. เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป สามารถเชื่อมเครือข่ายสังคม Facebook หรือ G-mail ได้ หรือหากไม่อยากเชื่อมต่อสามารถกด "เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านเท่านั้น"
   5. ทำการยืนยันอีเมลหรือเบอร์มือถืออย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อขอ OTP
   6. ข้อมูลผลการเรียนของเด็กม.6 ทางโรงเรียนจะส่งให้ทปอ. โดยตรง เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากพบว่าข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่น กด "ขอแก้ไขข้อมูล" 
   ** สามารถตรวจสอบการเตรียมหลักฐานของผู้ลงทะเบียนแต่ละกลุ่มได้ที่นี่ >> เตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงทะเบียน TCAS67
   7. แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
   8. แนบปพ.1 เป็นหลักฐานในการแก้ไขความถูกต้องของข้อมูล
   9. ใครที่เปลี่ยนชื่อ ให้กรอกข้อมูลชื่อใหม่ให้ครบถ้วน
   10. ถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนตามตัวอย่าง เมื่อเสร็จสิ้นทุกกระบวนการแล้ว กด "บันทึกข้อมูลส่วนตัว"

       ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 จะสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ >> ลงทะเบียน TCAS67