สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มาแล้ว!! เกณฑ์การคัดเลือก TCAS67 กว่า 70 สถาบัน พร้อมรายละเอียด ค่าเทอม, เงินเดือน, อัตราสำเร็จการศึกษา ฯลฯ

   เกณฑ์การคัดเลือก TCAS67 กว่า 70 สถาบัน พร้อมรายละเอียด ค่าเทอม, เงินเดือน, อัตราสำเร็จการศึกษา ฯลฯ

       นอกจากจะสามารถเช็คเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาได้แล้ว ปีนี้ยังสามารถเช็คได้ด้วยว่าแต่ละสาขาวิชาของแต่ละสถาบันมีอัตราค่าเล่าเรียนเท่าใด อัตราการเรียนจบและการได้งานเป็นอย่างไร และมัธยฐานเงินเดือนอยู่ที่เท่าไร เพื่อประกอบตัดสินใจและเตรียมตัวสอบเข้า สามารถเช็ครายละเอียดได้ที่ >> https://www.mytcas.com/universities