สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ใช้บัตรประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันตัวตนเข้าห้องสอบได้แล้ว!!

   10 ขั้นตอน ลงทะเบียนบัตรประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองใน ThaID   1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ แล้วกดเริ่มต้นใช้งาน
   2. เลือกลงทะเบียนด้วยตนเอง
   3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน แล้วกดยอมรับ
   4. อ่านขั้นตอนลงทะเบียน แล้วเตรียมบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียน
   5. ถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชน
   6. ถ่ายรูปหลังบัตรประชาชน
   7. ถ่ายรูปใบหน้าตนเอง
   8. สร้างรหัสผ่านด้วยเลข 8 ตัว สำหรับการ log-in แอป โดยห้ามเป็นเลขเรียงต่อกันและห้ามเป็นเลขซ้ำเกิน 4 ตัว
   9. เช็คข้อมูลว่าตรงหรือไม่ หากข้อมูลถูกต้องแล้วให้กดยันยัน
   10. เมื่อต้องการใช้งานบัตรประชาชน สามารถกดเข้าแอปแล้วแสดงหน้าหลักได้เลย

   แนะนำให้ทุกคนลงทะเบียนเอาไว้ก่อน เพราะเราไม่อาจทราบได้ว่าวันจริงเราอาจจะรีบจนลืมบัตรประชาชนหรือไม่ ฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้