สอบเข้ามหาวิทยาลัย

จำนวนรับและค่าเทอมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน ของ TCAS67

   จำนวนรับและค่าเทอมคณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน ของ TCAS67


   ข้อมูลคณะแพทยศาสตร์แต่ละสถาบัน
   1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 45 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 22 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 34,000 บาท

   2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 56 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 37 ที่นั่ง
     - รอบ Admission จำนวน 5 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 16,300 บาท

   3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 35 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 30 ที่นั่ง
     - รอบ Admission จำนวน 5 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 35,000 บาท

   4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 25 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 57 ที่นั่ง
     - รอบ Admission จำนวน 5 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 20,000 บาท

   5. มหาวิทยาลัยมหิดล
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 10 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 10 ที่นั่ง
     - รอบ Admission จำนวน 10 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 25,000 บาท

   6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 25 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 10 ที่นั่ง
     - รอบ Admission จำนวน 5 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 20,000 บาท

   7. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 50 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 20 ที่นั่ง
     - รอบ Admission จำนวน 1 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 150,600 บาท

   8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 16 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 5 ที่นั่ง
     - รอบ Admission จำนวน 1 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 28,000 บาท

   9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Admission จำนวน 40 ที่นั่ง
   • ตลอดหลักสูตร 818,650 บาท

   10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 4 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 6 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 25,900 บาท

   11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 30 ที่นั่ง
     - รอบ Quota จำนวน 16 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 29,000 บาท

   12. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
   • จำนวนรับในแต่ละรอบ
     - รอบ Portfolio จำนวน 10 ที่นั่ง
     - รอบ Admission จำนวน 5 ที่นั่ง
   • ค่าเทอม 100,000 บาท

   อ่านรายละเอียดการคัดเลือกฯ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://course.mytcas.com/universities