สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS67 สมัครสอบคัดเลือกรอบ 3 : Admission ฟรี 10 อันดับ!!!

   TCAS67 สมัครสอบคัดเลือกรอบ 3 : Admission ฟรี


       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 มีการประชุมนโยบายทางการศึกษา ในวาระเร่งด่วนที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต้องเร่งดำเนินการทันที นั่นคือ ให้กระทวง อว. และทางทปอ. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ในการสมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการรับสมัครสอบกลาง ประจําปี 2567 หรือ “TCAS 67” ในรอบ 3 : Admission 
       ดังนั้นในการสมัครสอบคัดเลือกรอบ 3 ใน TCAS67 นี้ ผู้สมัครสามารถเลือกคณะได้สูงสุด 10 อันดับ โดยไม่เสียค่าสมัคร ถือเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสูงสุดคนละ 900 บาท