สอบเข้ามหาวิทยาลัย

4 วิธีพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ TGAT, TPAT2-5 เริ่ม 24 พ.ย. – 11 ธ.ค. 66

   4 วิธีพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ TGAT, TPAT2-5  

    สมัครสอบ TGAT / TPAT2-5 กันแล้ว วันนี้แอดจะมาบอกวิธีพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบไปเป็นหลักฐานในวันสอบ ระบบจะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ TGAT, TPAT 2-5 : 24 พ.ย. – 11 ธ.ค. 66  วันนี้แอดมินมาสอนวิธีพิมพ์บัตรเข้าสอบให้แบบละเอียด ๆ แบบให้เราหายสงสัยกันไปเลยยย 
 

   การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสมัครสอบรายวิชา

     1. ให้เราเข้าสู่ระบบที่  URL https://student.mytcas.com  ระบบจะแสดงข้อมูลสมัครสอบ TGAT/TPAT2-5 เลือก “ดูรายละเอียดการสอบ”

     2. จากนั้น ระบบจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา อ่านให้เข้าใจ จากนั้นเราก็เลือก “รับทราบ”
 
     3. ระบบจะแสดงรายละเอียดการสอบทั้งหมดที่เราได้สมัครไว้ ให้เราตรวจสอบข้อมูลรายวิชาที่สมัครสอบให้ครบถ้วน จากนั้นเลือก “พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบรายวิชา”

     4. ระบบจะแสดงไฟล์ PDF ใบสรุปเลขที่นั่งสอบและบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบรายวิชา ให้เราพิมพ์บัตรประจําตัวผู้เข้าสอบรายวิชา วิชาละ 1 ใบ เก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบหรือให้ผู้เข้าสอบแสดงบัตรประจําตัวผู้เข้าสอบรายวิชาบนหน้าจอโทรศัพท์ให้กับผู้คุมสอบก่อนเข้าสอบ

   เพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย
       * 
สําหรับผู้สมัครสอบที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จะมีหมายเหตุแสดงต้องการความช่วยเหลือไว้บริเวณมุมล่างของบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

แอดมินขอให้นักเรียนทุกคนติดคณะที่หวังน้า แล้วอย่าลืมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบกันละเด็กๆ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก mytcas.com