สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สมัครสอบ-ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ ดำเนินการผ่านช่องทางไหนบ้าง?

   สมัครสอบ-ยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์ ดำเนินการผ่านช่องทางไหนบ้าง?       หลายคนอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครสอบ ยืนยันสิทธิ์ และสละสิทธิ์ เพราะมีหลายช่องทางที่จะต้องดำเนินการ แต่หลัก ๆ แล้วช่องทางในการดำเนินการจะเป็นมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์ mytcas.com มาดูกันว่าแต่ละอันต้องทำดำเนินการผ่านช่องทางใดบ้าง

   รอบ Portfolio
   - สมัครสอบ ผ่านมหาวิทยาลัย
   - ยืนยันสิทธิ์ ผ่านทปอ. วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 
   - สละสิทธิ์ ผ่านทปอ. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หรือ 4 พฤษภาคม 2567

   รอบ Quota
   - สมัครสอบ ผ่านมหาวิทยาลัย
   - ยืนยันสิทธิ์ ผ่านทปอ. วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2567 
   - สละสิทธิ์ ผ่านทปอ. วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

   รอบ Admission 
   - สมัครสอบ ผ่านทปอ. วันที่ 6 - 12 พฤษภาคม 2567 *ปีนี้สามารถเลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ฟรี!!
   - ยืนยันสิทธิ์ ผ่านทปอ. วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2567 
   - สละสิทธิ์ ผ่านทปอ. วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 

   รอบ Direct Admission 
   - สมัครสอบ ผ่านมหาวิทยาลัย วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2567 
   - ยืนยันสิทธิ์ ผ่านทปอ.
       รอบที่ 1 : วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567 
       รอบที่ 2 : วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567