สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศปู๊นๆ TCAS67 รอบ 1 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาแล้ว!!

   ประกาศปู๊นๆ TCAS67 รอบ 1 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาแล้ว!!
 
    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆที่รู้ตัวเองว่าอยากมาสายสุขภาพ ได้เปิด TCAS67 รอบ 1 Portfolio ของแต่ละคณะแต่ละสาขาวิชาเปิดรับสมัครรวมกว่า 70 ที่นั่ง   สาขาวิชาที่เปิดรับ
   คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) 30 ที่นั่ง
  • รับสมัคร :  1 ธันวาคม 66 - 1 มกราคม 67
  • เกณฑ์การคัดเลือก
   • กำลังศึกษาอยู่ม.6 แผนวิทย์-คณิต
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.75
   • คะแนน TGAT
   • Portfolio (ประวัติส่วนตัว, รางวัล/ผลงานด้านวิชาการระดับชาติ-นานาชาติ, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คัดเลือกไม่เกิน 5 ผลงาน)
   • เรียงความ “บทบาทนักรังสีเทคนิคกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย” ไม่เกิน 400 คํา
   • สอบสัมภาษณ์
      อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) 20 ที่นั่ง
  • รับสมัคร :  1 ธันวาคม 66 - 5 มกราคม 67
  • เกณฑ์การคัดเลือก
   • กำลังศึกษาอยู่ม.6, เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
   • คะแนน TOEIC/TOEFL/IELTS/MU-ELT/CU-TEP
   • จดหมายแนะนำตัวเอง (ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4)
   • Portfolio (ประวัติส่วนตัว, ผลงาน)
   • สอบสัมภาษณ์
   อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่  

     คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) 5 ที่นั่ง
  • รับสมัคร :  1 ธันวาคม 66 - 1 มกราคม 67
  • เกณฑ์การคัดเลือก
   • กำลังศึกษาอยู่ม.6, เด็กซิ่ว
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
   • คะแนน TGAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
   • คะแนน TOEIC/TOEFL/IELTS/MU-ELT/CU-TEP ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
   • Portfolio (ประวัติส่วนตัว, ผลงาน, เรียงความ) ไม่เกิน 20 หน้า
   • สอบสัมภาษณ์
       อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 
 • สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) 15 ที่นั่ง
  • รับสมัคร :  1 ธันวาคม 66 - 5 มกราคม 67
  • เกณฑ์การคัดเลือก
   • กำลังศึกษาอยู่ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว แผนวิทย์-คณิต
   • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.75
   • คะแนน TOEIC/TOEFL/IELTS/MU-ELT/CU-TEP
   • จดหมายแนะนำตัวเอง
   • คะแนน TGAT ต้องไม่ต่ำกว่า 90
   • Portfolio (ประวัติส่วนตัว, ผลงาน)
   • สอบสัมภาษณ์
      อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
 
   ดูรายละเอียดของแต่ละรอบเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://course.mytcas.com/programs/10320104112101A