สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อย่างตึง! TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio 22 ม.ดังทั่วประเทศ

   TCAS67 รอบที่ 1 Portfolio ทุกมหาลัย
 
    แอดมินมารวบรวมรอบที่ 1 Portfolio ของทุกมหาลัยแบบคร่าวๆให้น้องๆได้ดูง่ายๆ มีมหาลัยอะไรบ้าง แอดมินจะมีประกาศแนบท้ายให้น้องๆได้เข้าไปดูรายละเอียดคณะ/สาขาวิชาที่น้องสนใจอย่าลืมเข้าไปอ่านกันด้วยน้าเพื่อประโยชน์ของตัวน้องๆเอง ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยย


   มหาวิทยาลัยภาคกลาง   
   มหาวิทยาลัยภาคเหนือ    
   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก
   มหาวิทยาลัยภาคใต้
   รวมมหาลัยราชภัฏ