สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากรู้มั้ยทำไมต้องเภสัชฯ ม.ศิลปากร? ใครไม่ศิล ศิลปากร เภสัชศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS67 ทุกรอบ!! อยากได้รอบไหนเข้ามาดูเลย !!!

   ใครไม่ศิล ศิลปากร เภสัชศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ TCAS67 ทุกรอบ!! อยากได้รอบไหนเข้ามาดูเลย !!!

     เปิดประตูสู่อนาคตกับ ม.ศิลปากร ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ในสาขาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 กำหนดการ เกณฑ์การรับสมัครมีอะไรบ้างไปดูกันเลย
 

   รอบ 1 Portfolio ครั้งที่ 2
    สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 13-28 ธ.ค. 66
 
   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ
    รวม 35 ที่นั่ง
 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทำ MOU กับคณะเภสัชศาสตร์ มีผลการเรียน 10% แรกของโรงเรียน
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • คะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ 20 คะแนน มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
  • TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 43 คะแนน
  • IELTS ไม่ตำกว่า 4.0 คะแนน
  •  Cambridge English ไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน
  • TOEIC (Listening and Reading Test) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
  • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
  • ผลการทดสอบจากสถาบันอื่นที่เทียบเท่า CEFR ระดับ B1
  • สัมภาษณ์ 80 คะแนน
 
   สมัครสอบวิชาเฉพาะ
 • ยื่นสอบ วิชา PSAT คะแนนไม่น้อยกว่า 30 คะแนน เพื่อยื่นในรอบ 2 โควตา
      สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 ก.พ. - 11 มี.ค. 67
      สอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 23-24 มี.ค. 67
      ประกาศผลสอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 12 เม.ย. 67
 
   รอบ 2 โควตา รับ 40 ที่นั่ง
    สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 ก.พ. - 11 มี.ค. 67
 
   คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ
     รับ 20 ที่นั่ง

   คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
    รับ 20 ที่นั่ง
 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อยู่ใน 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี และกรุงเทพมหานคร
   องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
 • A-Level วิชา คณิตศาสตร์1 15% ฟิสิกส์ 15 % เคมี 16.67 % ชีววิทยา 16.67 % ภาษาอังกฤษ 16.67 %
 • วิชาเฉพาะ PSAT จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 20 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 
   รอบ 3 Admission รับ 125 ที่นั่ง
    สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พ.ค. 67
 
   คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการปกติ
     รับ 35 ที่นั่ง
  คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ
     รับ 80 ที่นั่ง
 
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • TGAT 16.65 %
 • A-Level วิชา คณิตศาสตร์1 16.67% ฟิสิกส์ 16.67 % เคมี 16.67 % ชีววิทยา 16.67 % ภาษาอังกฤษ 16.67%

    คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (กสพท)
    จำนวนรับ 10 ที่นั่ง
 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • ТРАТ1 30 %
 • A-Level คณิตศาสตร์1 14 % สังคมศาสตร์ 7% ภาษาไทย 7% ภาษาอังกฤษ 14 % ผลรวม A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 28 %

   อ่านประกาศทุกรอบของม.ศิลปากร ได้ที่นี่