สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เร่เข้ามา ๆ ม.สงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS67 ทุกรอบ!!!

   ม.สงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS67 ทุกรอบ!!!

    เชิญชวนน้องๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคนิคการแพทย์ ที่ม.สงขลานครินทร์ น้องๆจะไม่เพียงแต่ได้ความรู้ แต่มาร่วมสร้างประสบการณ์และความทรงจำที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต มาเป็นครอบครัวเทคนิคการแพทย์ที่มอ.กันนะคะ    Portfolio รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 รวม 72 ที่นั่ง
    โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 70 ที่นั่ง

      สมัคร : วันที่ 1-20 ธ.ค. 66
 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 5 ภาคเรียน
 • GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • GPA 5 ภาคเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50
 
  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.) รับจำนวน 2 ที่นั่ง
      สมัคร : วันที่ 1-20 ธ.ค. 66
 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • GPA 5 ภาคเรียน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.25
 
   รอบที่ 2  โควตา รวม 37 ที่นั่ง
    สมัคร วันที่ 1-25 มี.ค. 67
 
   โครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวนรับ 30 ที่นั่ง
    องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
 • A-Level ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ประยุกต์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มากกว่าหรือเทียบ 0.8 คุณค่าเฉลี่ยของรายวิชา จะ ถือว่าผ่านเกณฑ์มีสิทธิ์ศึกษา
 • A-Level ภาษาไทย สังคม
 
    โครงการศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สอวน.) 5 ที่นั่ง
    โครงการ วมว 2 ที่นั่ง โครงการความสามารถด้านกีฬา 2 ที่นั่ง
 • มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มี GPA 5 ภาคเรียน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
   รอบ3 Admission รวม 20 ที่นั่ง
    สมัคร วันที่ 6-12 พ.ค. 67
 
   องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก
 • TGAT 20 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
 • A Level วิชาชีววิทยา 25% คะแนนไม่ต่ำกว่า 20% วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์1 10% คะแนนไม่ต่ำกว่า 20% ภาษา อังกฤษ 20% คะแนนไม่ต่ำกว่า 20% เคมี 25 % คะแนนไม่ต่ำกว่า 20 %
 
   สมัครเรียนได้ที่นี่ : https://e-admission.psu.ac.th/
   ติดตามประกาศได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/MedTech.PSU.ac.th/?locale=th_TH