สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ค้นฟ้า คว้าทันที!!! ทุนเรียนฟรีปี 67 จากโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก มธ.

   ทุนเรียนฟรีปี 67 จากโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก มธ.
 
    สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน  ช่วงเวลานี้DEK67ทุกคนกำลังตื่นเต้นและลุ้นอยู่กับ TCAS67 รอบที่ 2 กันอยู่ใช่มั้ยล่ะ แอดมินมีข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่กำลังมองหาโอกาสทุนการศึกษา! กับโครงการทุนเรียนฟรีปี 67 จาก "ธรรมศาสตร์ช้างเผือก" ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  *ทุนช้างช้างเผือกนี้ อยู่ในระบบTCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
   กำหนดการ

     สมัคร : วันที่ 8-19 ม.ค. 67 (*ไม่เสียค่าสมัครสอบ*)
    ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 ก.พ. 67
    สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 ก.พ. 67
    ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 พ.ค. 67

    ยืนยันสิทธิ์ mytcas : วันที่ 2-3 พ.ค. 67
    สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พ.ค. 67
 
  จำนวนที่รับ
    โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก 150 ทุน
 • ทุนเต็มจำนวน 50 ทุน
 • ทุนบางส่วน 100 ทุน
 
   จังหวัดที่เข้าร่วม
    กรุงเทพ และ 51 จังหวัด
 • ภาคกลาง ได้แก่ อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบศีรีขันธ์ ปทุมธานี อุทัยธานี นครสวรรค์ สมุทรสงคราม
 • ภาคตะวันออก ได้แก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว ตราด นครนายก ชลบุรี จันทบุรี
 • ภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง ตาก สุโขทัย น่าน แพร่ พะเยา อุตรดิตถ์ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญบุรีรัมย์ สุรินทร์ศรีสะเกษ นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา อุบลราชธานี บึงกาฬ ร้อยเอ็ด
 • ภาคใต้ ได้แก่ ระนอง ตรัง พัทลุง สดุล นครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา
 
    สาขาที่เปิดรับ อ่านคุณสมบัติคลิกที่นี่ 
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสหเวชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 (เกรดเฉลี่ย 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 2.50)
 • ผู้ปกครองมีฐานะยากจน มีรายได้ที่ไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 240,000 บาท/ปี
 • ต้องมีภูมิสำเนาตรงตามจังหวัดที่กำหนดและตรงตามสำเนาทะเบียนบ้าน
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • ผลสอบ TGAT
 • สอบสัมภาษณ์
 • การตรวจสอบสถานภาพทางสังคมและสภาวะเศรษฐกิจ
 
   เงื่อนไข
 • ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้
  • โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
  •  โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน. และ สสวท.)
  • โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา
  • โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
  • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  • โครงการโควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
   รายละเอียดของทุน
    ทุนเต็มจำนวน ประกอบด้วย
 • ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 10 เดือน/ปี จำนวน 5,000 บาท/เดือน
 • ค่าแต่งกาย ปีแรก 1,200บาท ปีต่อไป 800 บาท
 • ค่าธรรมเนียมหอพัก
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าหนังสือตำราภาคเรียนละ 2,000 บาท/ ปี
    ทุนบางส่วน
 • ค่าธรรมเนียมหอพัก
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าหนังสือตำรา ภาคเรียนละ 2,000 บาท/ปี
 
   เอกสารประกอบการสมัคร
 • เอกสารการสมัคร (ไฟล์ PDF) ประกอบด้วย *ลงสำเนาถูกต้อง*
  • จดหมายนำส่งจากผู้อำนวยการ
  • ใบสมัคร+รูปถ่าย
  • สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครและของบิดาหรือมารดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครและของบิดาหรือมารดา
  • หนังสือรับรองเงินเดือนบิดาหรือมารดา
  • ใบรับรองแพทย์ตามคณะและสาขาอื่นๆ
  • สำเนาเกียรติบัตร และอื่นๆตามที่ประกาศกำหนด
 
   อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/img/2023112015444792.pdf
   สมัครได้ที่นี่ : https://www.tuadmissions.in.th/