สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ออกแบบแนวทางวางการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับ "SINGHADANG Policy Maker Camp ครั้งที่ 2" คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ออกแบบแนวทางวางการพัฒนาคุณภาพชีวิต กับ SINGHADANG Policy Maker Camp ครั้งที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 


   กลุ่มกิจกรรมอาสาวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ SINGHADANG Policy Maker Camp ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญในสังคมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมุ่งหวังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนโยบายสาธารณะที่สร้างสรรค์ ทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของเยาวชน และเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆนำนโยบายเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมต่อไป
น้องๆคนไหนที่สนใจในประเด็นของการพัมนาคุณภาพชีวิตและนโยบายสาธารณะ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 ก.พ. 2567 งานจะจัดขึ้นในวันที่ 22 - 25 มี.ค. 2567 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 
   หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ตาสนิม บิวา คาน (เนม) โทร 09 7050 1604