สอบเข้ามหาวิทยาลัย

​TBAT: เปิดสอบใหม่จากจุฬาฯ สำหรับนักศึกษาสายสุขภาพรูปแบบภาษาอังกฤษ เริ่ม ก.ค. 67 นี้

   TBAT: เปิดสอบใหม่จากจุฬาฯ สำหรับนักศึกษาสายสุขภาพรูปแบบภาษาอังกฤษ เริ่ม ก.ค. 67 นี้


   จุฬาฯ ได้เปิดจัดสอบ TBAT (Thai Biomedical Admissions Test) เพื่อประเมินความรู้ด้านชีววิทยา, ฟิสิกส์, เคมี ภายใต้ภาษาอังกฤษ ตอบโจทย์นักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์ และเภสัชศาสตร์ จัดสอบ 2 รอบต่อปี ใช้ผลสอบสมัครทั้ง Early Admission และ Admission
   ประกอบด้วย 3 วิชา (รูปแบบเป็นภาษาอังกฤษ)
    - ฟิสิกส์ 30 ข้อ (เวลาสอบ 60 นาที)
    - เคมี 55 ข้อ (เวลาสอบ 60 นาที)
    - ชีววิทยา 55 ข้อ (เวลาสอบ 60 นาที)
    จัดสอบ 2 รอบต่อปี ก.ค. 67(ทดลองสอบ) และ ต.ค. 67 (สอบจริง)
    ค่าสมัครสอบ 1,600 บาท
    ผลสอบมีอายุ 2 ปี
    คะแนนส่งไปยังหลักสูตรที่สมัครโดยตรง

  เข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเข้าไปดูบริการสอบของจุฬาฯ ได้ที่นี่ : https://atc.chula.ac.th/Main/
 
  1. เข้าสู่เว็บไซต์ atc.chula.ac.th

       2. เลือกเมนู “บริการสอบ” และกด TBAT


    3. รายละเอียดการสอบ TBAT


    4.ขั้นตอนการสมัครสอบ


     5.เลือกเมนูเข้าสู่ระบบ เพื่อสมัครสอบ


     6. อ่านรายละเอียดการสมัคร TBAT และทำการสมัครได้เลย


    7.เอกสารที่ต้องเตรียมในการสอบ TBAT


    8. ปฏิทินการสมัครสอบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : 

TBAT คืออะไร  

ACT คืออะไร 

สมัครสอบ ACT Test 

ข้อสอบ ACT Math 

ACT Science คืออะไร 

ACT English คืออะไร 

ACT Reading คืออะไร 

ACT Writing คืออะไร