สอบเข้ามหาวิทยาลัย

แจ้งเตือน! ระบบยืนยันสิทธิ์รอบ Portfolio จะเปิดให้ทำรายการพรุ่งนี้ 9.00 น. ตั้งเตือนไว้เลย

แจ้งเตือน! ระบบยืนยันสิทธิ์รอบ Portfolio จะเปิดให้ทำรายการพรุ่งนี้ 9.00 น. ตั้งเตือนไว้เลย

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Portfolio ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความตั้งใจ ในวันพรุ่งนี้ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ระบบยืนยันสิทธิ์-ไม่ใช้สิทธิ์ ทปอ.จะเปิดให้บริการ เพื่อให้นักเรียนได้ทำการตัดสินใจอย่างมีสติและรอบคอบ การยืนยันสิทธิ์ไม่เพียงแต่เป็นการรับรองความสำเร็จในการคัดเลือกเท่านั้น แต่ยังเป็นการเริ่มต้นของเส้นทางการศึกษาในสาขาวิชาที่พวกเขาเลือก และในสถาบันที่พวกเขาฝันถึง

วิธียืนยันสิทธิ์ รอบ Portfolio
1.
ยืนยันสิทธิ์ ได้ 1 สาขาวิชา และเปลี่ยนแปลงได้อีก 2 ครั้ง สามารถตัดสินใจได้ 3 ครั้ง


   2. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส (OTP) เพื่อยืนยันสิทธิ์


   3.ระบบจะแสดงตัวเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่คุณมีสิทธิ์เลือกหากต้องการเปลี่ยนให้ยืนยันสาขาวิชาใหม่ที่ต้องการได้ทันที


   4. กรณีที่ผู้สมัคร ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในทุกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้ทําการเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์


   5. ระบบแจ้งเตือนกรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็น “ไม่ใช้สิทธิ์” ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้ว เลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”


   6. เมื่อผู้สมัครใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก


   7. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประวัติได้จากตัวเลือก”ประวัติการดําเนินการ”

 
    8. เลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” ระบบแสดงรายละเอียดการสละสิทธิ์ หากต้องการสละสิทธิ์ให้เลือก “สละสิทธิ์”


    9. ระบบกําหนดให้ทําได้เพียง 1 ครั้งภายในวันและเวลาที่กำหนด เลือก “สละสิทธิ์”


   10. อ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกําหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก ยืนยันการสละสิทธิ์ ผู้สมัครเลือก “สละสิทธิ์” เพื่อดําเนินการต่อไป


    11.ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันการสละสิทธิ์”


    12. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบประวัติได้จากตัวเลือก ”ประวัติการดําเนินการ”

   อ่านคู่มือ : คลิกเลย

   ยืนยันสิทธิ์ได้ที่ https://student.mytcas.com