สอบเข้ามหาวิทยาลัย

'หัวใจ' ในการยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์ TCAS67

   'หัวใจ' ในการยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์ TCAS67


 ในระบบการบริหารสิทธิ์ของ TCAS67 ที่ดำเนินการโดย ทปอ. ผู้สมัครมีโอกาสในการดำเนินการยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สูงสุด 3 ครั้ง ตามขั้นตอนดังนี้:
 
   - การใช้ "หัวใจ" ครั้งแรก: เมื่อผู้สมัครตัดสินใจยืนยันสิทธิ์ในคณะหรือสาขาวิชาที่ต้องการในรอบ Portfolio ของ TCAS67 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. จะใช้หัวใจ 1 ดวง ซึ่งสื่อถึงการดำเนินการครั้งแรกของผู้สมัคร

 - การใช้ "หัวใจ" ครั้งที่สอง: หากผู้สมัครเปลี่ยนใจและต้องการยืนยันสิทธิ์ในคณะหรือสาขาวิชาอื่น การดำเนินการนี้จะถูกนับเป็นครั้งที่สอง โดยจะใช้ "หัวใจ" อีก 1 ดวง

  - การใช้ "หัวใจ" สุดท้าย: ผู้สมัครมีสิทธิ์ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์สูงสุดถึง 3 ครั้ง หากมีการดำเนินการครั้งที่สาม จะใช้ "หัวใจ" ดวงสุดท้ายในการดำเนินการนี้

   ข้อควรทราบ: ผู้สมัครทุกคนจะได้รับ "หัวใจ" จำนวน 3 ดวงเท่านั้นในแต่ละรอบการสมัคร ใช้สำหรับการยืนยันสิทธิ์หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์
ผู้สมัครควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการใดๆ เนื่องจากจำนวน "หัวใจ" มีจำกัด

   การใช้ "หัวใจ" ในระบบการบริหารสิทธิ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้สมัครเข้าใจง่ายและจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีเพื่อประโยชน์ของตัวน้องๆเองนะคะ 

  ยืนยันสิทธิ์ได้ที่นี่ 6-7 ก.พ. 67 เท่านั้น : คลิกเลย