สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เข้าใจการบริหารจัดการสิทธิ์ใน TCAS67

   เข้าใจการบริหารจัดการสิทธิ์ใน TCAS67​

 • รอบที่ 1 Portfolio
  • มหาลัยนี้ชัวร์ๆ ต้องกด ”ยืนยันสิทธิ์” ภายในวันที่ 6- 7 ก.พ. 67 มีที่เรียนแล้ว
  • ติดแต่ไม่เอา ต้องกด ”ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในวันที่ 6- 7 ก.พ. 67 หรือ “ไม่ต้องกดอะไรเลย”  ไปรอบ2,3,4 ได้
  • อยากไปต่อรอบที่ 2 แต่กดยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ให้เข้าไปกด “สละสิทธิ์” ในวันที่ 8 ก.พ. 67
  • อยากไปต่อรอบที่ 3 รอดูคะแนน A-level ให้เข้าไปกด “สละสิทธิ์” ในวันที่ 4 พ.ค. 67

 • รอบที่ 2 Quota
  • มหาลัยนี้ชัวร์ๆ ต้องกด ”ยืนยันสิทธิ์” ภายในวันที่ 2-3 พ.ค. 67 มีที่เรียนแล้ว
  • ติดแต่ไม่เอา ต้องกด ”ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในวันที่ 2-3 พ.ค. 67 หรือ “ไม่ต้องกดอะไรเลย”  ไปรอบ3,4 ได้
  • อยากไปต่อรอบที่ 3 แต่กดยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ให้เข้าไปกด “สละสิทธิ์” ในวันที่ 4 พ.ค. 67

 • รอบที่ 3 Admission
  • สอบติดอันดับที่ 1
   • มหาลัยนี้ชัวร์ๆ ต้องกด ”ยืนยันสิทธิ์” ภายในวันที่ 20-21 พ.ค. 67 มีที่เรียนแล้ว
   • ติดแต่ไม่เอา ต้องกด ”ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในวันที่ 20-21 พ.ค. 67 หรือ “ไม่ต้องกดอะไรเลย”  ไปรอบต่อ รอบ 4 ได้
  • สอบติดอันดับ 2-10
   • มหาลัยนี้ชัวร์ๆ ต้องกด ”ยืนยันสิทธิ์” และไม่ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 20-21 พ.ค. 67
   • ติดแต่ไม่เอา ต้องกด ”ไม่ใช้สิทธิ์” ภายในวันที่ 20-21 พ.ค. 67 หรือ “ไม่ต้องกดอะไรเลย” ไปรอบต่อ รอบ 4 ได้
   • สอบติดแต่ขอประมวลผลครั้งที่ 2 กด “ขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2”  ประกาศผล 25 พ.ค. 67 ถ้าผ่านต้องกดยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 26 พ.ค. 67
   • ถ้าติดรอบการประมวลครั้งที่ 2 ยืนยันไปแล้วแต่เปลี่ยนใจให้กด “สละสิทธิ์” วันที่ 26 พ.ค. 67
   • ซึ่ง 26 พ.ค 67 เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น
 
  • รอบที่ 4 Direct Admission
   • ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ต้องกด ”ยืนยันสิทธิ์” ภายใน 6-7 มิ.ย. 67
   • ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ต้องกด ”ยืนยันสิทธิ์” ภายใน 17-18 มิ.ย. 67
.
   ยืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ ไม่ใช้สิทธิ์ คืออะไร ? อ่านเพิ่มเติมที่นี่คลิกเลย
   อ่านคู่มือการใช้งานได้ที่นี่ : คลิกเลย