สอบเข้ามหาวิทยาลัย

อยากเป็นพยาบาล ม.ไหนดี? ม.มหาสารคาม ยินดีต้อนรับ เปิดรับรอบที่ 2- 3 อยากรู้กำหนดการมาอ่านด่วน !

   อยากเป็นพยาบาล ม.ไหนดี? ม.มหาสารคาม ยินดีต้อนรับ


   รอบที่ 2 Quota
   กำหนดการ
    สมัครทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 : 15 มี.ค. - 15 เม.ย. 67
    สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2: 26 เม.ย. 67
    ประกาศผล ครั้งที่ 2 : 27 เม.ย. 67
    ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 2-3 พ.ค. 67
    สละสิทธิ์ : วันที่ 4 พ.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 7 พ.ค. 67
 
  จำนวนรับ
    70 ที่นั่ง
 
   สาขาที่เปิดรับ
    พยาบาลศาสตร์
 
   คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
 • ไม่กำหนดแผนการเรียน
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • TGAT 15 %
 • ТРАТ 3 15 %
 • A-Level คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาละ 10%
 

   รอบที่ 3 Admission
    กำหนดการ
    สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 6-12 พ.ค. 67
    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : ครั้งที่ 1 : วันที่ 20 พ.ค. 67 ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พ.ค. 67
    ยืนยันสิทธิ์กับ ระบบ มทส : วันที่ 28-30 พ.ค. 67
    ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 พ.ค. 67
 
   จำนวนรับ
    16 ที่นั่ง
 
   สาขาที่เปิดรับ
    คณะพยาบาลศาสตร์
 
   เกณฑ์การรับสมัคร
 • กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เด็กซิ่ว หรือเทียบเท่า
 • ไม่กำหนดแผนการเรียน
 
   เกณฑ์การคัดเลือก
 • TGAT 15 %
 • ТРАТ З 15 %
 • A-Level คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิชาละ 10%
 
   ดูเกณฑ์เพิ่มเติมที่นี่ : อ่านที่นี่คลิกเลย 
   ประกาศรอบที่ 2 : อ่านที่นี่คลิกเลย 
   คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด มหาวิทยาลัยลัยมหาสารคาม รอบที 2 Quota : ดูที่นี่ 
 
   ประกาศรอบที่ 3 :
อ่านที่นี่คลิกเลย  
   กำหนดการมมส. ทุกรอบ :
อ่านที่นี่คลิกเลย 
   เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม :
คลิกเลย