สอบเข้ามหาวิทยาลัย

#TPAT1 จะจัดสอบใหม่หรือไม่ ? ศาลปกครองมีคำสั่งรับฟ้องในวันที่ 12 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา

   TPAT1 จะจัดสอบใหม่หรือไม่ ? ศาลปกครองมีคำสั่งรับฟ้องในวันที่ 12 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา    "ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567, ศาลปกครองกลางได้รับและพิจารณาคำฟ้องจากผู้เข้าสอบ TPAT1 ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อ กสพท ดังนี้:
     1) ร้องขอให้ กสพท ดำเนินการชดเชยให้กับผู้เข้าสอบทุกคน โดยการคืนค่าใช้จ่ายสมัครสอบ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด
     2) ขอให้ กสพท ทบทวนและยกเลิกประกาศฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นการยกเลิกส่วนของข้อสอบพาร์ทเชาวน์ และให้มีการจัดสอบส่วนที่ถูกยกเลิกนี้ขึ้นใหม่ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น   ศาลรับฟ้องดังนี้ 
    1) ผู้เข้าสอบได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ศาลสั่ง กสพท ดำเนินการคืนเงินค่าสมัครสอบบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นการเยียวยาให้กับผู้เข้าสอบทุกรายที่ได้รับผลกระทบ
    2) ผู้เข้าสอบได้ขอให้ศาลสั่งยกเลิกประกาศฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นการยกเลิกส่วนของพาร์ทเชาวน์ และให้ กสพท จัดการสอบส่วนที่มีปัญหาดังกล่าวขึ้นใหม่
    3) ผู้เข้าสอบยังได้ขอให้ศาลสั่ง กสพท จัดการสอบ TPAT1 ฉบับแรกขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น"
    ศาลปกครองกลางจะพิจารณาคำฟ้องตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

   หากศาลปกครองมีการพิพากษาในเวลาถัดมา อาจเปิดโอกาสให้มีการจัดสอบเฉพาะส่วนพาร์ทเชาวน์อีกครั้ง พร้อมทั้งกลับไปใช้เกณฑ์การประเมินผลเดิม โดยมี TPAT1 คิดเป็น 30% และ A-Level คิดเป็น 70% สำหรับการคัดเลือกในระบบ TCAS   ข้อมูลจาก twitter :Tcasolic